Het volgende Cookiebeleid heeft tot doel ervoor te zorgen dat het bezoek van de gebruiker (hierna de Gebruiker) aan www.motork.io (hierna de website) soepel, betrouwbaar en zo nuttig mogelijk verloopt. Om dit te bereiken, maken we gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën (hierna gezamenlijk “cookies” genoemd in dit beleid).

Deze informatie wordt verstrekt in het licht van de EU-verordening van 8 mei 2014 betreffende de “Identificatie van vereenvoudigde procedures voor de bekendmaking en verkrijging van toestemming voor het gebruik van cookies” (hierna de “Verordening”), de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 die van toepassing zijn vanaf 25 mei 2018 (hierna de “AVG”) en de bepalingen van de Italiaanse wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, voor zover deze geldig en effectief zullen zijn na de inwerkingtreding van de AVG.

De eigenaar is MotorK Italy S.r.l., gevestigd in Via Ludovico D’Aragona nr. 9 in Milaan, Italië.

Lees het volgende Cookiebeleid zorgvuldig door voordat u doorgaat met het navigeren op de website.

We informeren u over ons gebruik van cookies wanneer u voor het eerst onze website bezoekt, middels een meldingsbanner. Door de website te blijven gebruiken, stemt u in met ons gebruik van cookies. U kunt echter uw cookie-instellingen wijzigen. Hieronder vindt u meer informatie over het beheren van uw cookie-instellingen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u bijna elke website bezoekt. Ze worden opgeslagen door uw internetbrowser. Cookies bevatten basisinformatie over uw internetgebruik, maar identificeren u meestal niet persoonlijk. Uw browser stuurt deze cookies telkens wanneer u de website opnieuw bezoekt, zodat deze uw computer of mobiele apparaat kan herkennen en uw site-ervaring kan personaliseren en verbeteren.

Bijvoorbeeld, we gebruiken cookies op onze website om uw inloggegevens te onthouden, zodat u ze niet herhaaldelijk hoeft in te voeren tijdens uw bezoek aan de site. Andere cookies helpen ons begrijpen wat u wel en niet interesseerde op onze site, zodat we u volgende keer functies kunnen bieden die relevanter en nuttiger voor u zijn. We gebruiken ook cookies om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. We werken samen met externe adverteerders om u toegang te geven tot interessante en spannende automotive inhoud, zoals afbeeldingen, kaarten, geluiden en links naar andere websites. Naast het instellen van enkele cookies zelf – “first party cookies” – staan we ook toe dat sommige derden informatie registreren in het geval dat u hun website heeft bezocht.

Houd er rekening mee dat ons gebruik van alle informatie die we verzamelen over u via het gebruik van cookies onderworpen is aan ons privacybeleid, dat u hier kunt vinden.

Welke soorten cookies gebruiken we?

De cookies die we gebruiken vallen in 3 categorieën. Deze categorieën worden hieronder beschreven.

a) Essentiële cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om u te helpen toegang te krijgen tot onze site, erdoorheen te navigeren en al zijn functies te gebruiken. Zonder deze cookies zou onze website niet goed werken en zou u bepaalde belangrijke functies niet kunnen gebruiken. We gebruiken bijvoorbeeld een cookie om u ingelogd te houden tijdens uw bezoek, zodat de site niet vereist dat u herhaaldelijk inlogt om verschillende pagina’s te openen. We gebruiken ook essentiële cookies voor fraudedetectie- en preventiedoeleinden.

NAAM

KENMERKEN EN DOELEINDEN

DUUR

JSESSIONID

Deze sessiecookie geeft aan dat u actief gebruik maakt van de site.

Sessie

_cfuid

Gebruikt door ons content delivery netwerk, CloudFlare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.

1 jaar

CookieConsent, cc_cookie_decline

Onthoudt de toestemmingsstatus voor de gebruiker op de huidige website.

1 jaar

b) Analyse- en personalisatiecookies

Bij MotorK willen we uw ervaring op onze website zo behulpzaam, soepel en aangenaam mogelijk maken. We gebruiken cookies om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en hoe we uw ervaring kunnen verbeteren. Dit type zogenaamde “analyse” cookies kan ons anonieme informatie verstrekken om te begrijpen welke delen van onze website onze bezoekers interesseren en of ze eventuele fouten ervaren. We gebruiken deze cookies om verschillende ontwerpen en functies voor onze sites te testen en we gebruiken ze ook om te helpen monitoren hoe onze bezoekers onze sites bereiken.

c) Advertentiecookies

Advertentiecookies zorgen ervoor dat de advertenties die u op onze website ziet zo relevant mogelijk zijn voor u. Bijvoorbeeld, sommige advertentiecookies helpen bij het selecteren van advertenties op basis van uw interesses. Anderen helpen voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend opnieuw verschijnt voor u.

NAAM

Cookie

KENMERKEN EN DOELEINDEN

DUUR

LINK NAAR PRIVACYBELEID VAN DERDEN

Google Analytics

__utma, __utmb, __utmz, __utmv

Anonieme analyse van het websiteverkeer via Google Analytics.

2 jaar, Sessie, 6 maanden, 6 maanden

Google Adwords

_ga, _gat, _gid

Gebruikt voor het bestuderen en verbeteren van advertenties om betere advertenties te bieden aan gebruikers, meer relevant voor hun interesses.

2 jaar, 1 minuut, 24 uur

Criteo

__eid, __uid, __optout, rex

We gebruiken cookies om advertenties boeiender te maken voor klanten en nuttiger voor uitgevers en adverteerders. Enkele veelvoorkomende doeleinden zijn het aanpassen van advertenties zodat ze relevanter zijn voor een bepaalde gebruiker, het verbeteren van de prestaties van campagnes en het verwijderen van bepaalde advertenties om deze niet opnieuw te tonen aan specifieke gebruikers.

6 maanden, 1 jaar, 5 jaar, Sessie

Facebook

fr, tr

Gebruikt door Facebook om de functies "vind ik leuk" en "delen" op de website te integreren.

3 maanden, Sessie

Twitter

guest_id, remember_ checked, twll

Gebruikt door Twitter om het te integreren met websitefuncties, zoals het tweeten van een artikel.

1 jaar, 5 jaar, Sessie

Matomo

_pk_id, _pk_ses, _pk_uid

Gebruikt door Piwik Analytics om anonieme website-statistieken te meten.

1 jaar, Sessie, 1 jaar

LinkedIn

bcookie

De LinkedIn-insighttag stelt ons in staat om campagnerapportage uit te voeren en waardevolle inzichten te verkrijgen over websitebezoekers die via de door ons op LinkedIn uitgevoerde campagnes kunnen komen.

2 jaar

Mautic

mautic_ referer_id, mautic_ session_id, mautic_ device_id, mtc_id, mtc_sid

We gebruiken Mautic-cookies om uw gebruik van de website bij te houden en elke bezoek te koppelen aan de informatie die u vrijwillig heeft verstrekt. We gebruiken Mautic-cookies ook bij het verzenden van e-mails, zodat we kunnen zien hoe u met onze e-mails omgaat. Dit stelt ons in staat om meer relevante informatie op de website en via marketingcampagnes te bieden.

2 jaar

We willen het ook zo eenvoudig mogelijk maken om content van MotorK te delen met uw vrienden via uw favoriete sociale netwerken. Sociale netwerksites zoals Facebook en Twitter kunnen cookies instellen die u herkennen wanneer u inhoud op onze website bekijkt en u in staat stellen inhoud op beide sites te delen via het gebruik van deelinstellingen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van uw sociale netwerksite.

Beheer van cookies

Wat gebeurt er als ik geen cookies toesta?
Als cookies niet zijn ingeschakeld op uw computer, tablet of mobiel apparaat (“apparaat”), kan uw ervaring op de website beperkt zijn (bijvoorbeeld kunt u mogelijk niet volledig en vrij bladeren of producten aan uw winkelmandje toevoegen en aankopen doen).

Hoe schakel/activeer ik cookies uit?
Om cookies uit te schakelen/inschakelen op uw apparaat, moet u dit doen via uw internetbrowser. We hebben hieronder uitgelegd hoe u cookies op uw computer kunt beheren via enkele belangrijke internetbrowsers. Raadpleeg uw documentatie of online helpbestanden voor informatie over het beheren van cookies op uw tablet en/of mobiel.

Google Chrometm: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en

Firefoxtm: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Internet Explorertm: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safaritm: http://www.apple.com/it/support/

 

Hoe schakel/activeer ik cookies van derden uit?
Volgens artikel 13 van het decreet van 30 juni 2003, nr. 196/2003, is de gebruiker vrij om het toegang tot cookies op elk gewenst moment te weigeren. Cookies van derden worden niet door ons geplaatst. Daarom raden we u aan de websites van die derden te raadplegen voor informatie over de cookies die ze plaatsen en hoe u ze kunt beheren of neem contact met hen op.

Rechten van de gebruiker
U heeft het recht om toegang tot, rectificatie of verwijdering van uw gegevens te verzoeken, beperking van verwerking en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons, evenals het recht om levering van enkele van die gegevens te verzoeken.

Rechten van de betrokkene:

Recht op toegang

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te vernemen of persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt, en, indien dat het geval is, om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens en de volgende informatie:

(a) Het doel van de verwerking;

(b) De categorieën van persoonsgegevens;

(c) De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties, met mededeling van passende waarborgen;

(d) Indien mogelijk, de verwachte bewaartermijn van de persoonsgegevens of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die termijn;

(e) Het bestaan van het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens te verkrijgen of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene te verzoeken of tegen dergelijke verwerking bezwaar te maken;

(f) Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(g) Wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens;

(h) Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bedoeld in artikel 22, lid 1 en 4, en, althans in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Recht op rectificatie

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op gegevenswissing (“recht om vergeten te worden”)

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen zonder onredelijke vertraging en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht de persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

(a) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

(b) De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

(c) De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;

(d) De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

(e) De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Europese Unie of het lidstaatrecht waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende gevallen van toepassing is:

(a) De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist. De verwerking wordt beperkt gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(b) De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

(c) De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

(d) De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Recht van bezwaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die gebaseerd is op het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke, met inbegrip van profilering. De betrokkene heeft ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, wanneer:

(a) De verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst; en

(b) De verwerking wordt verricht door geautomatiseerde middelen.

Bij de uitoefening van zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens heeft de betrokkene het recht dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, indien dit technisch mogelijk is.

Contactgegevens

MotorK Italia S.r.l., via Ludovico D’Aragona n. 9 (Milan), e-mail privacy@motork.io, telephone 02 36758637, fax 02 93660365.